Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach

Kalendarium

Czwartek, 2020-12-03

Imieniny: Hilarego, Franciszki

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 558258
  • Do końca roku: 28 dni
  • Do wakacji: 204 dni

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

   Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi zostało przygotowane do bezpiecznego funkcjonowania w roku szkolnym 2020/2021. Przedszkole czynne jest w godzinach 7.00 – 16.00. Każdy rodzic przyprowadzający dziecko pierwszy dzień do przedszkola otrzyma pakiet dokumentów do wypełnienia i dostarczenia do przedszkola w dniu następnym. Na stronie internetowej przedszkola w zakładce PROCEDURY COVID-19 znajduje się treść procedur obowiązujących w przedszkolu, proszę o zapoznanie się z nimi.
Najważniejsze zmiany w organizacji pracy przedszkola związane z obostrzeniami w okresie pandemii koronawirusa:
1. Każda grupa dzieci wraz z nauczycielami przebywa w jednej, wyznaczonej sali. Nauczyciele organizują pracę z dziećmi tak, aby poszczególne grupy dzieci, nauczyciele i personel obsługowy do nich przyporządkowani - nie stykały się ze sobą.
2.Nauczyciel tak organizuje opiekę nad dziećmi, aby żadna obca osoba nie miała bezpośredniego kontaktu z dziećmi, poza sytuacjami bardzo wyjątkowymi.
3. W przedszkolu nie organizuje się zajęć dodatkowych prowadzonych przez osoby obce i podmioty zewnętrzne.
4. Dzieci korzystają wyłącznie z własnych przyborów (typu: kredki, farby, klej i inne), które przechowują w indywidualnych szufladkach w salach zajęć.
5. Każde dziecko w sali zajęć ma przyporządkowane dla siebie podpisane krzesełko.
6. Każda sala zajęć doposażona została w dwa dodatkowe stoliki w celu zwiększenia dystansu między dziećmi i stworzenia dodatkowej przestrzeni na używanie własnych przyborów w czasie zajęć.
7. Między posiłkami, na żądanie, dzieci spożywają wodę butelkowaną rozlewaną w typu bidon.
8. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw na zasadzie zmianowości grup lub pobytu  w wydzielonych strefach. Dzieci nie mogą korzystać z piaskownic ani z zabawek służących  do zabaw piaskiem i ziemią. Podczas zabaw na podwórku każda grupa korzysta z oddzielnych zabawek.
9. Szatnię dla dzieci rozdzielono na dwa pomieszczenia w celu zapewnienia większej przestrzeni do ubierania i rozbierania się.
10. W miarę możliwości przedszkole nie organizuje leżakowania w pidżamkach i pościeli, odpoczynek odbywał się będzie w innej formie.
11. Obowiązuje zakaz wstępu do budynku przedszkola dla rodziców, osób obcych i niezatrudnionych poza sytuacjami nagłymi i wyjątkowymi.
12. Drzwi wejściowe do budynku w czasie pracy przedszkola są zamykane od środka. Korespondencja i dokumenty od rodziców przekazywane są do skrzynki podawczej przy drzwiach.
13. Przedszkole zapewnia dzieciom środki czystości oraz ręczniki jednorazowe. Dzieci nie myją zębów w przedszkolu.
14. Dzieci nie przynoszą z domu do przedszkola zabawek i innych przedmiotów, poza wyjątkami uzgodnionymi z nauczycielem.
    Nauczyciele dołożą wszelkich starań, aby rodzice lub opiekunowie na bieżąco byli informowani o przebiegu pobytu dzieci w przedszkolu za pomocą zdalnych środków komunikacji. W każdej sprawie zapraszam rodziców do telefonicznego kontaktu pod nr 48 613 26 50 lub 695 992 205.
Wszystkim dzieciom, rodzicom i pracownikom życzę bezpiecznego i owocnego 2020/2021 roku szkolnego.
                                                                                                 Dyrektor