Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach

Kalendarium

Czwartek, 2021-05-06

Imieniny: Beniny, Filipa

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 588900
  • Do końca roku: 239 dni
  • Do wakacji: 50 dni

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się 15 lutego 2021r.  zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2021 Burmistrza Miasta i Gminy  z dnia  20 stycznia 2021r. zawierającym terminy w postępowaniu rekrutacyjnym  do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Białobrzegi.

Wnioski o przyjęcie i inne dokumenty związane z rekrutacją dostępne są w zakładce Rekrutacja oraz w wersji papierowej w siedzibie przedszkola.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola należy składać tylko w wersji papierowej  w siedzibie przedszkola w godzinach 7.30 – 15.30 w terminach zgodnych z harmonogramem.                                                                                                                                                                                                       

                                                                            HARMONOGRAM REKRUTACJI                                                                                                                       do Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach                                                                                                                 na rok szkolny 2021/2022

  Rodzaj czynności 

        Termin              w postępowaniu rekrutacyjnym

        Termin                w postępowaniu   uzupełniający 

 Złożenie wniosku o wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

  

15.02.2021r. – 12.03.2021r.

  

17.05.2021r. – 21.05.2021r.

 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  

15.03.2021r. – 25.03.2021r.

  

24.05.2021r. – 26.05.2021r.

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

  

26.03.2021r.

 

28.05.2021r.

 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia miejsca w postaci pisemnego oświadczenia

 

29.03.2021r. – 31.03.2021r.

 

31.05.2021r. – 02.06.2021r.

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

  

07.04.2021r.

 

07.06.2021r.