Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach

Kalendarium

Czwartek, 2021-05-06

Imieniny: Beniny, Filipa

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 588865
  • Do końca roku: 239 dni
  • Do wakacji: 50 dni

Przedszkolny Konkurs Piosenki Rodzinnej „Rozśpiewana Polska”

Regulamin

Przedszkolnego Konkursu Piosenki Rodzinnej

„Rozśpiewana Polska”

 

I. ORGANIZATOR: Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach

 

II. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:  29  maj 2019 r. w przedszkolu

 

III. CELE KONKURSU:

1. Wspieranie i rozwój zainteresowań muzycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.

2. Propagowanie rodzinnego śpiewania i muzykowania.

3. Twórcza wymiana doświadczeń muzycznych.

4. Rozbudzanie talentów wokalnych.

5. Wyzwalanie twórczego potencjału wśród dzieci.

6. Stwarzanie okazji do promowania przedszkola w środowisku lokalnym.

7. Integracja społeczności przedszkolnej.

8. Rozwijanie u dzieci poczucia przynależności do podstawowej grupy społecznej, jaką jest   

    rodzina.

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy rodzinne duety, grupy muzyczne, zespoły utworzone   

    przez członków rodziny. Mile widziane zespoły wielopokoleniowe. Maksymalnie 5 uczestników lub 5 grup rodzinnych (maks.      grupa 3-osobowa) z placówki.

2.  W konkursie prezentowana musi być jedna dowolna polska piosenka.

3. Piosenkę wokaliści wykonują do własnego akompaniamentu (płyta CD, własne  

    instrumenty muzyczne np. keyboard, gitara, akordeon, flet, inne).

4. Czas prezentacji jednej piosenki nie może przekroczyć 5 minut. Mile widziany

     będzie np. układ sceniczny, ciekawy strój, dodatkowe akcesoria, które mogą uatrakcyjnić

     występ itp. według własnych pomysłów.

5. Kolejność występów następuje według listy organizatora.

 

V. ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW:

1. Rodzice, nauczyciele zgłaszają rodzinne grupy muzyczne na karcie zgłoszenia  załączonej  do regulaminu w terminie   

     do 9 maja 2019r. do sekretariatu przedszkola.

2. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu przedszkola: (48) 613 26 50 

    Koordynatorzy konkursu: B. Skrzek,  H. Sobstyl

3.  Laureaci konkursu, których wyłoni jury: otrzymają dyplomy  i nagrody.

4. Organizator konkursu zapewnia sprzęt nagłaśniający, odtwarzacz CD, obsługę techniczną.

5. Zgłoszenie karty uczestnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i  wyrażeniem   

    zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu zgodnie z Ustawą

    o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133 poz.833 z póz. zm).

     Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia i ogłoszenia  zwycięzców                                 

     i przyznania nagród oraz dalszego propagowania konkursu i promowania przedszkola.

 

VI. KRYTERIA OCENY:

   - atrakcyjność repertuaru

   - ciekawa interpretacja utworu

  •    - poprawność wykonania (opanowanie pamięciowe)
  •    - muzykalność i warunki głosowe

   -  ogólne wrażenia artystyczne

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy miłej zabawy !

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Imię i nazwisko uczestników oraz pokrewieństwo  …………………….........................................................…………………..

………………………………………………………………………………….................................................................………………

………………………………………………………………………………….........................................................................………………

………………………………………………………………………………………………….................................................................

Wykonanie ( duet, chór)    …………………………………………..…............................……

Liczba uczestników   ……………………………..……………………...................….………

Informacje o utworze:

Tytuł utworu  …………………………………………………………..…………………...….

Autor tekstu i kompozytor ……………………………….…………..………………….……

Rodzaj akompaniamentu ……………………………………………..………………………

 

 

                                                                                                               …………………………………………..

                                                                                                                 czytelny podpis prawnego opiekuna