Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach

Kalendarium

Czwartek, 2021-05-06

Imieniny: Beniny, Filipa

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 588907
  • Do końca roku: 239 dni
  • Do wakacji: 50 dni

PROGRAM AUTORSKI pt. „Bajeczki, książeczki” dla dzieci z grupy II i III (3,4,5-latki) 2016r.

                        Znalezione obrazy dla zapytania cliparty czytanie książek "Temu, kto lubi książki, nigdy nie zabraknie wiernego przyjaciela."

                                                                                                                 Władysław Orkan

Realizacja programu od listopada 2015r. do maja 2016r.

                      Opracowanie:                                                                           

                                  Halina Sobstyl

                                  Agnieszka Chruścińska

                                  Magda Dębicka 

        Program ma ułatwić dziecku wyrażanie przeżyć, emocji i doświadczeń życiowych nabytych w czasie słuchania wierszy, opowiadań, bajek i baśni. Ma także przybliżyć dziecku książkę, nauczyć szacunku i dbałości, nauczyć obcowania z książką aby w przyszłości czytanie stało się przyjemnością a nie koniecznością  przeczytania szkolnej lektury. Prezentowany program jest pomocą w kształtowaniu człowieka, który odkryje radość z czytania, a zdobytą wiedzę umiejętnie wykorzysta w przyszłości w dalszej edukacji. Czytanie, słuchanie i zabawy z książką mają bardzo duży wpływ na wszechstronny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. 

Cel ogólny

Umożliwienie dzieciom dobrowolnego i spontanicznego udziału w zabawach z tekstem oraz częstego kontaktu z książką, poznawanie utworów literatury dziecięcej oraz rozwijanie ich zainteresowań czytelniczych poprzez różnorodne formy aktywności. 

Cele szczegółowe

● Rozbudzanie potrzeby kontaktu z książką.

● Rozwijanie wyobraźni i fantazji

● Wyzwolenie u dzieci ekspresji twórczej.

● Układanie ilustracji muzycznych i plastycznych do poznanych utworów.

● Przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych i uwrażliwienie                                

    na krzywdę ludzką.

● Pokazanie różnych postaw bohaterów, próby ich oceny, odróżnianie dobra od zła                              

   w postępowaniu ludzi i zwierząt.

● Rozwijanie wrażliwości na piękno.

● Uczenie nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów i problemów.

● Wdrażanie do zachowań tolerancyjnych, akceptujących, otwartych na potrzeby i problemy   

   drugiego człowieka.

● Wyrażanie stanów emocjonalnych: smutek, radość, lęk, strach, zdziwienie, duma.

● Wzmocnienie samooceny.

● Rozwijanie uzdolnień.

● Doskonalenie pamięci potrzebnej do opanowania tekstów ról do inscenizacji.

● Wdrażanie do niesienia radości z przeżywania „żywego słowa”, wspólnego spędzania czasu     

    poprzez prezentowanie przygotowanych przedstawień zaproszonym gościom np. z okazji     

   Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki , Zakończenia Roku Przedszkolnego itp.

● Rozbudzanie zainteresowania literaturą

● Dostrzeganie piękna języka literackiego w wierszach, opowiadaniach, bajkach i baśniach.

● Włączenie rodziców i zaproszonych gości do aktywnego i systematycznego czytania   

    dzieciom.

● Rozwijanie mowy, pamięci i wyobraźni.

● Wyrabianie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem ojczystym.

● Zapoznanie dzieci z zasadami korzystania z biblioteki.

● Poznanie pracy bibliotekarza.

● Wzbudzanie szacunku i obowiązku dbania o książki.

● Zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputerów.

PRZYKŁADY REALIZACJI PROGRAMU PONIŻEJ