Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach

Kalendarium

Czwartek, 2021-05-06

Imieniny: Beniny, Filipa

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 588914
  • Do końca roku: 239 dni
  • Do wakacji: 50 dni

Gminny konkurs piosenki "Świat bajek w piosence"

Regulamin Gminnego Konkursu Piosenki

pt.„Świat bajek w piosence”

2 czerwca 2016r.

    1.      Organizator

Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi

    2.Cele konkursu

       ● popularyzacja śpiewania piosenek w języku polskim

        ● prezentacja twórczości artystycznej dzieci

        ● rozbudzanie u dzieci zamiłowania do śpiewu

        ● integracja środowisk przedszkolnych

   3. Repertuar

       Piosenki o tematyce mówiącej o Świecie Bajek”

   4. Zasady konkursu

        Kategorie wiekowe:

          ● dzieci 3- letnie

        ● dzieci 4- letnie

        ● dzieci 5- letnie

        ● dzieci 6- letnie 

Placówka może zgłosić 8 uczestników.

5. Jury będzie oceniało:

       ● walory głosowe

       ● interpretację utworu

       ● muzykalność i osobowość sceniczną uczestnika 

6. Kartę uczestnika należy dostarczyć pod adres organizatora  do 25 maja 2016r.

7. Konkurs odbędzie się 2 czerwca 2016r. o godz. 9:30 w Publicznym Przedszkolu nr1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach.

8. Laureaci konkursu, których wyłoni jury: otrzymają dyplomy  i nagrody.

9. Organizator konkursu zapewnia sprzęt nagłaśniający, odtwarzacz CD, obsługę techniczną.

10.  Zgłoszenie karty uczestnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i  wyrażeniem    

       zgody na przetwarzanie  danych osobowych przez organizatora konkursu zgodnie z Ustawą                    o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133 poz.833 z póz. zm).

       Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia i ogłoszenia         

       zwycięzców i przyznania nagród oraz dalszego propagowania konkursu.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu przedszkola: (48) 613 26 50                                               

Koordynatorzy konkursu: H. Sobstyl,  M. Dębicka, A. Chruścińska

                                                                                          Serdecznie zapraszamy

                                                          

KARTA ZGŁOSZENIA

UCZESTNIKA KONKURSU

„Świat bajek w piosence”

1. Wykonawca

Imię i Nazwisko……………………………………………….

Kategoria wiekowa…………………………………………….

Wykonanie (solo, duet, chór)…………………………………

Liczba uczestników……………………………………………..

2. Adres placówki zgłaszającej……………………………..….

 ……………………………………………………………….........

3. Imię i Nazwisko opiekuna……………………………….…

4. Informacje o utworze:

Tytuł utworu……………………………………………………

Autor tekstu i kompozytor……………………………………..

5. Rodzaj akompaniamentu……………………………………                                                            

                 …………………………………………………………

                            podpis prawnego opiekuna dziecka