Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach

Kalendarium

Czwartek, 2021-05-06

Imieniny: Beniny, Filipa

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 588859
  • Do końca roku: 239 dni
  • Do wakacji: 50 dni

Konkurs plastyczny"Najpiękniejsza świąteczna kartka bożonarodzeniowa"

ZAPRASZAMY

 DO UDZIAŁU W WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNYM

 RODZINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

"NAJPIĘKNIEJSZA ŚWIĄTECZNA KARTKA BOŻONARODZENIOWA" 

 Cel konkursu:

- wywołanie radosnego nastroju spowodowanego zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia                                             - propagowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia

- rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej uczestników
- pogłębianie wiedzy uczestników na temat symboliki bożonarodzeniowej                                                                                     - promowanie rodzinnego, wspólnie spędzanego czasu

Organizator Konkursu: 

Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach

ul. Targowicka 1, 26-800 Białobrzegi

Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat konkursu:

Bogumiła Skrzek, Dorota Sikorska

Telefon kontaktowy: 48-613-26-50 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu 

Regulamin: 

1. Adresat konkursu : dzieci w wieku 3-6 lat z naszego przedszkola

2. Przedmiotem konkursu: Przedmiotem konkursu jest kartka okolicznościowa prezentująca polskie zwyczaje, tradycje oraz symbole związane z okresem Świąt Bożego Narodzenia 

3.Technika: Praca może być wykonana techniką dowolną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.), przy czym nie można używać elementów gotowych oraz techniki komputerowej

4. Format: „pocztówkowy”, A5 lub A4

 5. Jeden uczestnik wraz z rodziną może wykonać tylko jedną  pracę, a do dekoracji należy wykorzystać zewnętrzną część kartki. Praca konkursowa powinna być pracą własną, nigdzie wcześniej nie publikowaną i nie przedstawianą na innych konkursach. Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o powyższych faktach.

6. Kartka konkursowa powinna być zapakowana w kopertę, w której powinna znajdować się także kartka z danymi - imię i nazwisko uczestnika, wiek, telefon kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna dziecka.

7. Termin dostarczenia prac upływa  6 grudnia 2017r. ,

8. Prace wraz z wypełnioną metryczką należy dostarczyć do wychowawczyń grup.

9. Dostarczone prace nie będą zwracane. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą brały udziału w konkursie. Złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i  wyrażeniem  zgody na przetwarzanie  danych osobowych przez organizatora konkursu zgodne z Ustawą o ochronie danych osobowych  z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.Nr 133 poz 833 z późn. zm.)

10. Zgłoszenie  prac  do  konkursu  jest  równoznaczne  z  nieodpłatnym, nieograniczonym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, prasie, plakatach, materiałach promocyjnych i reklamowych w celu dalszego propagowania konkursu  oraz zgoda na ich pierwsze publiczne rozpowszechnianie zgodnie ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r. Nr 24,  poz.83).

11. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców i przyznania nagród. 

Ocena prac konkursowych:

 1. Oceny prac konkursowych dokona Komisja powołana przez organizatorów.

 2. Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:

- kategoria 3-latków

 - kategoria  4-latków 

 - kategoria 5-latków

 - kategoria 6-latków

 3. Przewidziane są nagrody w każdej kategorii wiekowej

 4. Kryteria oceniania: 

- wrażenia artystyczne wykonanej pracy

- oryginalność, pomysłowość, kreatywność

- wkład pracy, estetyka wykonania

- stopień nawiązania do tradycji.

 5. Lista Laureatów zostanie ogłoszona 20 grudnia 2017r. na stronie internetowej:  www.pp1bialobrzegi.szkolnastrona.pl

 6. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy

 7. Wystawa prac pokonkursowych odbędzie się w Publicznym Przedszkolu Nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach           

                                                 Zapraszamy do udziału w konkursie.

                                                Życzymy wielu pomysłów i sukcesów!