Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach

Kalendarium

Czwartek, 2021-05-06

Imieniny: Beniny, Filipa

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 588904
 • Do końca roku: 239 dni
 • Do wakacji: 50 dni

Program autorski "Mały przedszkolak wielkim patriotą"

Autorski

Program Edukacji Patriotycznej 

„Mały przedszkolak wielkim patriotą” 

Realizacja: 01.11.2018r.- 15.06.2019r.

Grupa: 3-latki  

Opracowała: mgr Halina Sobstyl

        Wychowanie w miłości do Ojczyzny,  kultywowaniu polskich tradycji i szacunku do twórców Niepodległej powinno być elementem nauki już na etapie edukacji przedszkolnej. Postawy, które ukształtujemy w dzieciach w tym wieku towarzyszą im praktycznie przez całe życie. Wychowanie w duchu patriotycznym jest także elementem przygotowania dziecka do nauki w szkole. Wprowadzanie trudnych do przyswojenia przez dzieci treści historycznych nie musi być jednak tak skomplikowane, jak mogłoby się to wydawać. Istnieje naprawdę wiele sposobów na to, aby zapoznać maluchy z historią i kulturą Polski. Dla małego dziecka pojęcie „Ojczyzna” jest wyrazem abstrakcyjnym, gdyż nie rozumie ono do końca jego zakresu znaczeniowego. Aby w przyszłości dziecko rozumiało słowo: Polak – patriota – Polska – moja Ojczyzna, należy „małymi kroczkami” przybliżać mu obraz kraju, rozbudzać  patriotyzm prostymi sposobami i metodami dostosowanymi do możliwości dziecka. Treści wychowania patriotycznego koncentrować się będą wokół kształtowania u dzieci świadomości przynależności do swojej rodziny i kraju. Wyobraźnia małego dziecka, duża wrażliwość emocjonalna, zaciekawienie światem sprzyjać będzie kształtowaniu obrazu Ojczyzny, który pozostanie na całe życie. 

CELE PROGRAMU 

Cel główny:

 •  przekazywanie dzieciom wartości patriotycznych: miłości do ojczyzny, poszanowania symboli narodowych oraz kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji; 

Cele ogólne:

 • kształtowanie przynależności do rodziny; uwrażliwianie na potrzebę zapamiętywania nazwy ulicy, na której się mieszka
 • podawanie nazwy swojej miejscowości; rozpoznawanie i podawanie nazw budynków charakterystycznych dla swojej miejscowości
 • kształtowanie tożsamości narodowej: mówimy po Polsku, jesteśmy Polakami, nasz kraj to Polska; budzenie przywiązania do swojego kraju poznanie flagi i godła – symbolu narodowego 

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • wie jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa
 •  nazywa godło i flagę państwową oraz herb swojego miasta;
 • zna polski hymn;
 • zna znaczenie wytworów kultury narodowej i wybranych tradycji narodowych i regionalnych (legendy, zwyczaje, obyczaje, stroje, tańce);
 •  ma właściwy emocjonalny stosunek do historii ojczyzny, do miejsc pamięci narodowej i bohaterów narodowych 

Metody pracy:

 • podające (informujące, oparte na słowie) – opowiadanie, wyjaśnienie, opis, rozmowa;
 • eksponujące (oparte na obserwacji) – inscenizacje, dramy, ruchowe i muzyczne, eksponowanie prac dzieci;
 • praktyczne (działanie). 

Formy pracy:

 • indywidualna
 • grupowa
 • z całą grupą