Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach

Kalendarium

Czwartek, 2021-05-06

Imieniny: Beniny, Filipa

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 588885
  • Do końca roku: 239 dni
  • Do wakacji: 50 dni

Rodzinny konkurs plastyczny "Najpiękniejszy orzeł w godle"

 

REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

Temat: „NAJPIĘKNIEJSZY ORZEŁ W GODLE”.

Cele:

  • kształtowanie umiejętności tworzenia obrazów na określony temat dowolną techniką,
  • rozwijanie sprawności manualnej i wrażliwości, odkrywanie własnych możliwości twórczych.
  • rozwijanie twórczej wyobraźni dzieci.
  • odczuwanie radości, zadowolenia i satysfakcji z własnej twórczości i możliwości jej eksponowania dla szerszego grona widzów.
  • wdrażanie do współpracy rodziców dzieci z przedszkolem – możliwość zaprezentowania i popularyzowanie własnej twórczości.
  • kształtowanie tożsamości narodowej, budzenie przywiązania do swojego kraju.

Organizator konkursu: 

 Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegi, ul. Targowicka 1, 26-800 Białobrzegi 

Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat konkursu: Ewa Piątkowska, Bogumiła Skrzek

Telefon kontaktowy 48-613-26-50

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

Regulamin: 

Adresat konkursu : dzieci w wieku 3-6 lat

Przedmiotem konkursu: wykonanie „Orła w godle”

Technika: dowolna

1.      konkurs ma charakter wewnątrz przedszkolny przeznaczony jest dla dzieci i rodziców ze wszystkich grup wiekowych

2.      tematyka prac ściśle związana jest z tematem konkursu

3.      prace plastyczne muszą być wykonane osobiście przez uczestników konkursu – Rodzic – dziecko

4.      Rodzic – Dziecko może zgłosić na konkurs tylko 1 pracę wykonaną dowolną techniką

5.      zgłoszone na konkurs prace plastyczne muszą być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą imię, nazwisko dziecka i               rodzica oraz nazwę grupy do której uczęszcza dziecko

6.      prace należy złożyć w sekretariacie placówki

7.      prace na konkurs nie będą zwracane przez organizatora

8.      prace należy dostarczyć w terminie do 15 .03.2019r.

Ocena prac:

  Oceny prac konkursowych dokona Komisja powołana przez organizatorów.

9.      Wystawa prac pokonkursowych odbędzie się w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach              

Rozstrzygnięcie konkursu:

  • Konkurs zostanie rozstrzygnięty 21.03.2019r. prace oceniać będzie powołana przez Organizatora komisja, która zdecyduje o przyznaniu nagród I, II, III miejsca, wyróżnienia oraz upominki za udział w konkursie. Terminie i miejscu wręczenia nagród zwycięzcy i wyróżnieni zostaną poinformowani odrębny ogłoszeniem. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikacje zdjęć prac. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu

 

Od dnia 25 maja 2018r. obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W świetle powyższego informujemy, że uczestnicy/nauczyciele/rodzice zgadzający się na udział dziecka w konkursie plastycznym „Najpiękniejszy orzeł  w godle” zgadzają się z informacją umieszczoną na stronie przedszkola.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, życzymy wielu pomysłów i sukcesów!!!