Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach

Kalendarium

Czwartek, 2021-05-06

Imieniny: Beniny, Filipa

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 588902
  • Do końca roku: 239 dni
  • Do wakacji: 50 dni

Konkurs plastyczny "Jesienne parasole"

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY  "JESIENNE PARASOLE"

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt: „Jesienne parasole”
wszystkie przedszkolaki z PSP w Suchej oraz PP nr1 im. Jasia i Małgosi
w Białobrzegach.

Cele konkursu:
 Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne
 Inspirowanie dzieci do twórczości plastycznej
 Umożliwienie prezentacji twórczości plastycznej.


Regulamin konkursu:
1. Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych
2. Przedmiotem konkursu jest wyłącznie samodzielne wykonanie pracy plastycznej
prezentującej jesienny parasol wykonany dowolną techniką : farbami, kredkami, flamastry,
wyklejanka, wydzieranka itp. Praca w formacie A4, kartka bloku technicznego.
3.Przy ocenie prac będą uwzględniane : samodzielność wykonania, estetyka, pomysłowość.
4. Organizatorzy oceniać będą prace w grupach wiekowych:
a) 3-4 latki
b) 5-6 latki
5. Każda praca powinna być podpisana na odwrocie metryczką :
- imię i nazwisko autora pracy
- grupa wiekowa
- nazwa placówki
6. Prace dzieci będą przyjmowane w dniach 21.10.2019 -25.10.2019 r u wychowawców.
Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora konkursu i będą wywieszone na tablicy
ściennej jednej z placówek organizujących.
7. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
8. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy .
9. Prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu. Udział w konkursie jest
jednoznaczny z przyznaniem prawa do wykorzystania prac oraz danych personalnych
w popularyzacji konkursu.
Organizatorzy :
* Edyta Katus
* Aleksandra Leśnowolska

 

 

Konkurs zakończony

 

     Na konkurs wpłynęło 57 prac plastycznych z 2 przedszkoli: PSP Sucha oddział przedszkolny oraz PP Nr 1 im. "Jasia i Małgosi".

 

31.10.2019r jury przyznało w każdej kategorii wiekowej trzy miejsca (I, II, III) i wyróżnienia - łącznie nagrodzono 21 prac.
Pozostałe dzieci otrzymały dyplom za udział w konkursie i drobny upominek.

 

 Dziękujemy wszystkim uczestnikom i opiekunom za udział w konkursie i zapraszamy do udziału w następnych konkursach.