Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach

Kalendarium

Czwartek, 2021-05-06

Imieniny: Beniny, Filipa

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 588880
 • Do końca roku: 239 dni
 • Do wakacji: 50 dni

Rodzinny Konkurs Plastyczny „Kartka Bożonarodzeniowa” 2020

RODZINNY KONKURS PLASTYCZNYKARTKA BOŻONARODZENIOWA”
Organizator konkursu:
Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach
ul. Targowicka 1, 26-800 Białobrzegi

Cele konkursu:
- wywoływanie radosnego nastroju spowodowanego zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia
- promowanie rodzinnego, wspólnie spędzonego czasu
- rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej uczestników
- propagowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
- pogłębienie wiedzy na temat symboliki bożonarodzeniowej

Warunki udziału w konkursie:
1. Temat: „ Kartka Bożonarodzeniowa”
2. Konkurs odbywa się w kategoriach wiekowych:
 1. 3-4 – latki
 2. 5-6 – latki
3. Technika pracy: technika dowolna (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie itp.)
4. Format pracy: A5, „pocztówkowy”
5. Uczestnik wraz z rodziną może wykonać tylko jedną pracę, nigdzie wcześniej nie publikowaną i nie przedstawianą na innych konkursach. Dostarczone prace nie będą zwracane.
6. Prace zapakowane w kopertę wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych i klauzulą informacyjną należy dostarczyć do przedszkola i złożyć do skrzynki podawczej w terminie do 14 grudnia 2020 roku.
7. Oceny prac konkursowych dokona Komisja powołana przez organizatora.
8. Kryteria oceniania:
- pomysłowość, kreatywność
- estetyka wykonania pracy
- oryginalność ujęcia tematu
9. Przewidziane są nagrody w każdej kategorii wiekowej, w tym Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień lub miejsc równorzędnych.
10. Lista Laureatów zostanie ogłoszona 18 grudnia 2020 r. i podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej, Facebooku, a autorzy najlepszych prac zostaną powiadomieni przez wychowawców grup.
Organizatorzy konkursu:             
Agnieszka Drabik                 
Aleksandra Leśnowolska