Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach

Kalendarium

Czwartek, 2021-05-06

Imieniny: Beniny, Filipa

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 588931
  • Do końca roku: 239 dni
  • Do wakacji: 50 dni

Szanowni Państwo!

Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkola

do 11 kwietnia

 

         Zgodnie z rozporządzeniemRozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. ograniczone zostało stacjonarne funkcjonowanie przedszkola w okresie od 29 marca do 11 kwietnia 2021r.

 

Wyjątki w pracy przedszkola

         Przedszkole ma obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( zgodnie z § 2 ust. 4 rozporządzenia). Wsparcie uzyskują rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

Warunkiem uczęszczania dzieci do przedszkola jest pisemny wniosek rodziców złożony do dyrektora przedszkola: mailowo lub w formie papierowej.

 

Wniosek do pobrania:

Pliki do pobrania