Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach

Kalendarium

Czwartek, 2021-05-06

Imieniny: Beniny, Filipa

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 588866
 • Do końca roku: 239 dni
 • Do wakacji: 50 dni

Innowacja pedagogiczna „Świat interaktywnej zabawy i edukacji - multimedia w przedszkolu”

Innowacja będzie realizowana w grupie II (4-latki) od kwietnia 2019r. do czerwca 2020r.

Motywacja
„Nie zmuszajmy dziecka do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijać jego umysł tak, by samo wiedzieć chciało.” J. Korczak

       Dla dzieci w wieku przedszkolnym nowe technologie są tak naturalne jak dla nas dorosłych radio, czy druk. Większość uznaje je za coś oczywistego, bo spotyka je na co dzień i prawie wszędzie. Dziś nie powinniśmy się zastanawiać czy przedstawiać dzieciom przedszkolnym nowe technologie, ale jak to robić bezpiecznie i mądrze. Nowe technologie  i tak są obecne w życiu dzieci. Przedszkolaki nie tylko grają w gry zainstalowane  w komputerze, konsoli do gier, czy też w telefonie komórkowym, ale korzystają też z Internetu. Przedszkolaki będą się świetnie bawić i uczyć wykorzystując także inne urządzenia współpracujące z komputerem: aparat cyfrowy, dyktafon itp. Multimedia należy wprowadzać stopniowo i stosować umiejętnie i z umiarem. Najlepiej potraktować, jako narzędzia, które pomogą nam wspierać rozwój przedszkolaków. Warto wykorzystywać je przy każdej okazji, gdy ma to sens, integrując je z różnymi obszarami edukacji. Nie należy ich wprowadzać nigdy na siłę, bo tak będzie bardziej nowocześnie. Jeśli możemy wyjść z dziećmi na spacer do parku by pozbierać jesienne liście, nie zastępujmy tego wyjścia oglądaniem zdjęć liści na ekranie monitora. Możemy jednak wziąć ze sobą aparat cyfrowy, by uwiecznić wycieczkę, albo wspólnie z dziećmi, po powrocie przeglądać multimedialną encyklopedię dla dzieci, aby razem rozpoznawać z jakich drzew pochodzą nasze znaleziska. Multimedia pozwalają dzieciom poznać to, czego nie mogą zobaczyć w rzeczywistości, służą do rozwiązywania: zagadek, rebusów, układania puzzli, wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych, rozwijają spostrzegawczość, ćwiczą pamięć, słuch muzyczny i fonematyczny. Dzięki pracy z tablicą multimedialną, Internetem dzieci będą miały także możliwość uczestniczenia w zajęciach badawczych i eksperymentach. Maluch może pisać, rysować, malować, zaznaczać, podkreślać, na każdym wyświetlonym na ekranie obrazie, łączą myślenie z ruchem. Dzięki temu, iż może się bawić, przyswaja wiedzę bez przekonania, że zajęcia są monotonne i nieciekawe. Multimedia mogą być stosowane na zajęciach dydaktycznych, podczas wprowadzania nowego tematu, jako przerywnik, jako utrwalenie materiału,  podsumowanie zajęć, ewaluacja wiedzy, jako dodatkowe zajęcia dla chętnych, praca w grupie, indywidualna, zespołowa. Stymulatorem do podjęcia innowacji jest obserwacja rozwoju zainteresowań naszych wychowanków nowymi technologiami. Nowinkami, które wspomagają pracę nauczyciela, ale i ukierunkowują dziecko na celowe i efektywne wykorzystywanie zdobyczy współczesnych osiągnięć technologicznych.

 

OPIS INNOWACJI

I. Główne założenia innowacji:

1. Podniesienie jakości pracy i atrakcyjności form i metod pracy z dziećmi w edukacji przedszkolnej poprzez realizację innowacyjnego programu edukacji przedszkolnej z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych.

2. Podniesienie umiejętności i wiedzy nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnej  w swojej pracy.

3. Wykorzystanie multimediów do „zabawy” i nauki w celu zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności;

4. Wskazanie użyteczności komputerów, laptopów, Internetu  w nauce, pracy i zabawie.

5.Wszechstronne wsparcie rozwoju dziecka z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych

II. Cele szczegółowe:

 1. Uatrakcyjnienie form i metod pracy z dziećmi z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
 2. Podniesienie jakości pracy przedszkola
 3. Wyposażenie przedszkolaków w umiejętności niezbędne we współczesnym świecie takie jak pomysłowość, współdziałanie w zespole, nie zrażanie się trudnościami, wytrwałość;
 4. Angażowanie dzieci do realizacji ciekawych, a zarazem nowatorskich ćwiczeń i zabaw
 5. Stymulowanie i inicjowanie działań w przedszkolu, które wyzwalają aktywność dziecka, zachęcają do poznawania świata i zdobywania informacji
 6. Wspomaganie koncentracji i logicznego myślenia
 7. Rozwijanie koncentracji wzrokowo-ruchowej oraz orientacji przestrzennej
 8. Stymulowanie psychomotorycznego rozwoju dziecka
 9. Rozwijanie funkcji odprężająco- relaksującej
 10. Trening manualny – poprzez rysowanie kształtów, wypełnianie kolorami, wzorami, kształtowanie napięcia mięśniowego poprzez odpowiednie dociskanie pisaka
 11. Rozwijanie umiejętności wykonywania złożonych poleceń, które aktywizują myślenie abstrakcyjne