Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach

Kalendarium

Czwartek, 2021-05-06

Imieniny: Beniny, Filipa

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 588921
  • Do końca roku: 239 dni
  • Do wakacji: 50 dni

Rodzinny konkurs plastyczny "Palma wielkanocna"

 
 
 
 
RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY
„PALMA WIELKANOCNA”
 
Organizator konkursu:
Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach
ul. Targowicka 1, 26-800 Białobrzegi
 
Cele konkursu:
- wywoływanie radosnego nastroju spowodowanego zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi
- promowanie rodzinnego, wspólnie spędzonego czasu
- rozwijanie wrażliwości plastycznej, technicznej i artystycznej uczestników
- propagowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi
- pogłębienie wiedzy na temat symboliki wielkanocnej
Warunki udziału w konkursie:
1. Temat: „ Palma Wielkanocna”
2. Konkurs odbywa się w kategoriach wiekowych:
a) 3-4 – latki
b) 5-6 – latki
3. Technika pracy:  dowolna
4. Format pracy: praca przestrzenna
5. Uczestnik wraz z rodziną może wykonać tylko jedną palmę, nigdzie wcześniej nie publikowaną i nie przedstawianą na innych konkursach. Dostarczone prace nie będą zwracane.
6. Prace wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych i klauzulą informacyjną należy dostarczyć do przedszkola  w terminie 
do 19 marca 2021 roku.
7. Oceny prac konkursowych dokona Komisja powołana przez organizatora.
8. Kryteria oceniania:
- pomysłowość, kreatywność
- estetyka wykonania pracy
- oryginalność ujęcia tematu
9. Przewidziane są nagrody w każdej kategorii wiekowej, w tym Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień lub miejsc równorzędnych.
10.  Lista Laureatów zostanie ogłoszona  23 marca 2021 r. i podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej, Facebooku, a autorzy najlepszych prac zostaną powiadomieni przez wychowawców grup.
Organizatorzy konkursu:                          
Magdalena Dębicka                                
Aleksandra Leśnowolska                           

Pliki do pobrania