Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach

Kalendarium

Czwartek, 2021-05-06

Imieniny: Beniny, Filipa

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 588862
  • Do końca roku: 239 dni
  • Do wakacji: 50 dni

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”

                                                                      
     W okresie od września do maja roku przedszkolnego 2020/2021 realizowany będzie w naszym przedszkolu projekt pt: „Piękna Nasza Polska Cała”. W tym okresie będziemy wykonywać różne zadania związane z patriotyzmem. Temat ważny i poważny dla każdego Polaka małego czy dużego. Wiek przedszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest, skąd pochodzi, jakie ma
prawa i obowiązki.

Cele projektu:
• kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
• rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi,
• poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu (dostrzeganie piękna ojczystego miejsca)
• budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem – rodzina, przedszkole, miejscowość,
• przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych (z kraju i swojego regionu),
• uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,
• poznanie legend i baśni polskich,
• dostrzeganie piękna i wartości sztuki oraz dorobku polskiej nauki i kultury,
• okazywanie szacunku członkom rodziny, osobom z bliskiego otoczenia; poprawne, pozytywnie nacechowane relacje z drugim człowiekiem,
• kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw – znajomości swojej wartości jakoczłowieka i jako jednostka „wiem kim jestem”,
• kształtowanie umiejętności opanowania i przezwyciężania złości i agresji,
• rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy innym.
 
Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i 5 kierunkiem polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2020/2021