Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach

Kalendarium

Czwartek, 2021-05-06

Imieniny: Beniny, Filipa

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 588849
  • Do końca roku: 239 dni
  • Do wakacji: 50 dni

Gminny Konkurs Piosenki "Raz na ludowo"

Gminny Konkurs Piosenki 

„Raz na ludowo”

  

Konkurs Piosenki

30 maja 2017

 

Publiczne Przedszkole nr 1

im .Jasia i Małgosi

w Białobrzegach

Regulamin Gminnego Konkursu Piosenki

                                                                                          pt. „Raz na ludowo”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. Organizator Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi

 2.Cele konkursu

       ● popularyzacja regionalnych piosenek ludowych

        ● prezentacja twórczości artystycznej dzieci

        ● rozbudzanie u dzieci zamiłowania do śpiewu

        ● integracja środowisk przedszkolnych

3. Repertuar

       Regionalne piosenki ludowe

 4. Zasady konkursu

        Kategorie wiekowe:

        ● dzieci 3- letnie

        ● dzieci 4- letnie

        ● dzieci 5- letnie

        ● dzieci 6- letnie

Placówka może zgłosić 8 uczestników. Uczestnicy konkursu będą mile widziani w regionalnych strojach ludowych.

5. Jury będzie oceniało:

       ● walory głosowe

       ● interpretację utworu

       ● muzykalność i osobowość sceniczną uczestnika

6. Kartę uczestnika należy dostarczyć pod adres organizatora  do 19 maja 2017r.

7. Konkurs odbędzie się 30 maja 2017r. o godz. 9:30 w Publicznym Przedszkolu nr1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach.                                                                                                            

8. Laureaci konkursu, których wyłoni jury: otrzymają dyplomy  i nagrody.

9. Organizator konkursu zapewnia sprzęt nagłaśniający, odtwarzacz CD, obsługę techniczną.

10.  Zgłoszenie karty uczestnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i  wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie 

  danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133 poz.833 z póz. zm).

       Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia i ogłoszenia  zwycięzców i przyznania nagród oraz dalszego propagowania konkursu. 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu przedszkola: (48) 613 26 50Koordynatorzy konkursu: H. Sobstyl, D. Sikorska, M. Dębicka, A. Chruścińska

Serdecznie zapraszamy