Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach

Kalendarium

Czwartek, 2021-05-06

Imieniny: Beniny, Filipa

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 588912
  • Do końca roku: 239 dni
  • Do wakacji: 50 dni

Przedszkolny konkurs plastyczny pt. "Jesienny kosz"

Regulamin

Przedszkolnego Konkursu Plastycznego "Jesienny kosz"

Organizator konkursu:  Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach

Cele konkursu:

  • uwrażliwienie na piękno barw jesiennych,     
  • wzbogacenie wiedzy na temat jesiennej przyrody,
  • rozwijanie postawy twórczej,
  • uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach,
  • rozwijanie zdrowego współzawodnictwa,
  • rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych u dzieci,
  • rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci.

Warunki udziału w konkursie:

1.Temat: „Jesienny kosz”

2. Konkurs odbywa się w  kategoriach wiekowych:                                                                                        

         a)  3 - latki

         b) 4 - latki

         c) 5 - latki

         d) 6 - latki

3.Technika i format pracy : technika dowolna, praca plastyczna płaska A4

4. Do konkursu zgłaszane są prace indywidualne, samodzielnie wykonane                                                                                                     5. Z każdej grupy przedszkolnej można złożyć maksymalnie 10 prac.  

6. Każda z prac powinna zawierać: imię i nazwisko autora pracy, kategorie wiekową, nazwę grupy, opiekuna  (metryczka dołączona do regulaminu konkursu)                                            

7. Prace (wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych i klauzulą informacyjną) należy złożyć w sekretariacie w terminie do 6 listopada 2020 roku

8. Oceny nadesłanych prac dokona Komisja Konkursowa powołane przez organizatora.                                                                                  9. Kryteria oceny prac:
        • pomysłowość,
        • oryginalność ujęcia tematu,
        • estetyka wykonania pracy,
        • samodzielność wykonania.                                                                                                                                                                    10. Komisja konkursowa przyzna 3 miejsca w każdej kategorii wiekowej.                                                                                                      11. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień lub miejsc równorzędnych.                                                        12. nagrodzone prace zostaną zostaną udostepnione do wiadomości publicznej na stronie internetowej, facebooku, a autorzy najlepszych prac zostaną powiadomieni przez wychowawców grup o dacie wręczenia dyplomów i nagród rzeczowych.

                                                                                         Organizatorzy konkursu:                                                                                                                                                                                                                          mgr Halina Sobstyl                                                                                                                                                                                                mgr Agnieszka Chruścińska

  

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!